Dokumenty Przedszkola


Statut przedszkola

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Koncepcja pracy przedszkola

Klauzula informacyjna

Ogólne warunki ubezpieczenia

Sposoby zgłaszania szkody

Procedury organizacji i funkcjonowania przedszkola w okresie epidemii

Informacje dla Rodziców w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/21

Oświadczenie Rodzica w związku z epidemią COVID-19

Zarządzenie w sprawie organizacji Przedszkola w Stróży w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki

Aktualizacja strony 02.04.2021

Kontakt z administratorem strony