Nasze Przedszkole
Przedszkole w Stróży powstało w latach 50-tych XX wieku staraniem mieszkańców
i ówczesnych władz. W początkowym okresie funkcjonowało w budynku dawnego browaru w Stróży. Pierwszym dyrektorem przedszkola była Pani Halina Dzikowska. Po otwarciu budynku obecnej Szkoły Podstawowej w Stróży, tj. w roku 1957, przedszkole przeniesiono do tzw. „murowanki”, która posiadała tylko dwie sale do zajęć. W roku 1972 dyrektorem przedszkola została Pani Halina Lawenda.
W związku z napływem chętnych do przedszkola i koniecznością remontu budynku podjęto starania o rozbudowę przedszkola. Z inicjatywy Gminnego Inspektora Oświaty Pana Eugeniusza Pastuchy w roku 1989 oddano do użytku nowy budynek połączony łącznikiem z dotychczasowym. Znajdują się tu cztery sale do zajęć, jadalnia, odpowiednio wyposażona kuchnia, łazienki i szatnie.
W roku 1991 dyrektorem przedszkola została Pani Urszula Ożyp. Z każdym rokiem zwiększała się liczba dzieci uczęszczających do przedszkola. Obecnie Przedszkole
w Stróży jest przedszkolem sześciooddziałowym, do którego uczęszcza 116 dzieci
w wieku od 3 do 6 lat.
Główną formą pracy z dziećmi jest zabawa, poprzez którą zdobywają one wiedzę
z różnych dziedzin życia. Dzieci przebywając w grupie rówieśniczej poznają samego siebie, zdobywają umiejętności społeczne, uczą się samodzielności, akceptowania innych, wzajemnego szacunku, respektowania zasad obowiązujących w grupie.
Organizujemy w przedszkolu różne uroczystości: Ognisko integracyjne, Andrzejki, Mikołaj, Jasełka, Bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka lub Dzień Rodziny. Zapraszamy do przedszkola aktorów Teatru, którzy przybliżają dzieciom świat sztuki.
Uczestniczymy w akcjach na rzecz środowiska naturalnego typu: Każdy chwat sprząta świat, Święto Drzewa. Przyłączamy się także do akcji Twój Dar serca dla Hospicjum – zbieramy pieniążki dla Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia.
Staramy się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju
i przygotować je do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze przedszkole zapewnia:
  • fachową opiekę,
  • wszechstronny rozwój,
  • zajęcia dodatkowe,
  • dobre warunki do nauki i zabawy,
  • smaczne posiłki.Aktualizacja strony 02.04.2021

Kontakt z administratorem strony