Z życia przedszkolakaA tak uczyliśmy się w domu...
W związku z sytuacją epidemiczną panująca w naszym kraju od marca 2020 zajęcia w naszym przedszkolu zostały zawieszone, a tradycyjna edukacja zastąpiona została nauką zdalną. Chyba nikt na nas nie wyobrażał sobie takiej sytuacji nawet we śnie, a jednak stało się. Wszyscy: nauczyciele, dzieci i rodzice musieli przestawić się na nową formę nauczania, gdzie komunikacja nauczyciel-rodzic- dziecko odbywała się za pomocą nowoczesnej technologii komunikacyjnej. Dla nas wszystkich była to nowa sytuacja i wszyscy musieliśmy się z nią zmierzyć. Pewnie jednogłośnie powiemy, że zdalna forma edukacji nie jest w stanie zastąpić tradycyjnej.

Każdy z wychowawców grup kontaktował się za pośrednictwem rodziców ze swoimi podopiecznymi
i przekazywał zadania do wykonania realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego
i dostosowując treści do możliwości i potrzeb danej grupy.

Mimo braku spotkań personalnych utrzymywaliśmy stały kontakt telefoniczny, przez komunikatory społecznościowe, czy drogą mailową z Rodzicami i dziećmi.

Otrzymaliśmy bardzo dużo ciepłych słów i informacji zwrotnych od rodziców z fotografiami uśmiechniętych przedszkolaków dzielnie i sumiennie wykonujących proponowane przez nas zadania.

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom i dzieciom za wspaniałą współpracę, zaangażowanie, wyrozumiałość, miłe słowa i docenienie naszej pracy.

Poniżej przedstawiamy krótką relację fotograficzną z przebiegu edukacji zdalnej.Powrót do - Z życia przedszkolaka

Aktualizacja strony 09.10.2020

Kontakt z administratorem strony