Z życia przedszkolakaPszczoła to skarb - plastyczne sukcesy przedszkolaków ze Stróży
Tegoroczna trzydziesta ósma edycja powiatowego konkursu plastycznego „Pszczoła to skarb” okazała się dużym sukcesem dla przedszkolaków ze Stróży. Konkurs jest organizowany przez Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku oraz Kraśnickie Koło Pszczelarzy i cieszy się olbrzymim powodzeniem.
W bieżącym 2019 roku zgłoszono do niego 251 prac z 36 placówek szkolnych
i przedszkolnych powiatu kraśnickiego. Przystąpiło do niego również dziewięcioro dzieci
z Przedszkola w Stróży, które wykonały swoje prace różnymi technikami plastycznymi. Dwoje z nich zdobyło najwyższe lokaty w kategorii: Przedszkola i klasy „0”.
Pierwsze miejsce zdobyła praca Patrycji Biegaj, a drugie Zuzanny Kapuścińskiej z grupy „Motylki” pod opieką wychowawczyni – mgr Małgorzaty Soleckiej. Tegoroczny poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki i Komisja Konkursowa był pod dużym wrażeniem zaangażowania dzieci w problem ochrony pszczół oraz ukazania w nich prozdrowotnych właściwości wyrobów pszczelarskich.

Powrót do - Z życia przedszkolaka

Aktualizacja strony 09.10.2020

Kontakt z administratorem strony