Z życia przedszkolakaIII Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski
W Przedszkolu w Stróży 11 kwietnia 2019 roku odbył się III Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski. Jego celem było rozwijanie zainteresowania literaturą i pięknem naszego kraju, jak również integracja społeczności lokalnej. Swoje zdolności recytatorskie zaprezentowało 21 uczestników z 5 placówek: z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Słodkowie Trzecim, z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kowalinie, z Przedszkola przy Zespole Szkół w Zakrzówku, Publicznego Przedszkola w Urzędowie, oraz naszego – Przedszkola w Stróży.

Wszystkie przedszkolaki wystąpiły na scenie bez tremy – recytując wiersze o tematyce patriotycznej i opisujące piękno naszego kraju. Każdy występ publiczność nagradzała gromkimi brawami.

Miła atmosfera, otrzymane dyplomy i upominki dały w tym dniu dużo radości.

Bardzo dziękujemy rodzicom i wychowawcom za przygotowanie dzieci do występu oraz sponsorom: Gminie Kraśnik, Danielowi Miś – firmie DANKOP, Agnieszce Lodowskiej – za pomoc w ufundowaniu nagród. Serdeczne podziękowania kierujemy do naszego jury: Agnieszki Lidii Płatek, Marty Kuśmierczyk oraz Agnieszki Adamczyk.


Powrót do - Z życia przedszkolaka

Aktualizacja strony 30.08.2019

Kontakt z administratorem strony