Z życia przedszkolakaAkcja edukacyjna „WyRaźni na drodze” – zajęcia otwarte dla rodziców
4 grudnia w grupie Pszczółki odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Przedszkolaki
z niecierpliwością oczekiwały wizyty swoich rodziców, a podczas zajęć każdy starał się zaprezentować jak najlepiej. Tematem przewodnim była akcja edukacyjna – „WyRaźni na drodze”. Organizatorami tej akcji są agencja WTEM i Disney Polska, partnerem akcji jest Fundacja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Marsz Zebry. Ma ona na celu promowanie bezpieczeństwa i widoczności na drodze wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Dzieci uczyły się podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego, omawiały pozytywne i negatywne postawy oraz zachowania na drodze, zdobyły wiedzę na temat prawidłowego korzystania z elementów odblaskowych w taki sposób, by być widocznym. Brały udział w zajęciach ruchowych, wykonały również pracę plastyczną, z których trzy wysłano na konkurs. Na zakończenie każde dziecko otrzymało odblask oraz książeczkę aktywności, a rodzice broszurę informacyjną.

Podczas zajęć rodzice mieli możliwość obserwowania swoich dzieci, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz zasobu wiadomości i umiejętności.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze wspólnej zabawy.Powrót do - Z życia przedszkolaka

Aktualizacja strony 30.08.2019

Kontakt z administratorem strony