Z życia przedszkolakaMiędzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczny
W dniu 16 maja 2018 r. w naszym przedszkolu odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczny, w którym udział wzięły dzieci pięcio – i sześcioletnie z Przedszkola w Słodkowie Trzecim, oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kowalinie oraz
z Przedszkola w Stróży. Konkurs miał na celu budzenie świadomości i aktywności ekologicznej przedszkolaków. Uczestnicy musieli wykazać się wcześniej zdobytą wiedzą przyrodniczą. Dwuosobowe drużyny reprezentujące placówki za każdą prawidłową odpowiedź otrzymywały punkty.

Nad poprawnością wykonywanych zadań czuwało trzyosobowe jury w skład którego weszły panie: Joanna Kotuła, Aneta Kulina, oraz pan Łukasz Jachowicz reprezentujący sponsora konkursu SGP Sorting Group Poland z siedzibą w Częstochowie. Laureaci konkursu za swoje umiejętności i duży zasób wiadomości otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora.Powrót do - Z życia przedszkolaka

Aktualizacja strony 30.07.2018

Kontakt z administratorem strony