Z życia przedszkolaka











Tata strażak




„Kto pracuje w hełmie, pnie się po drabinie,
kiedy syczy ogień i gdy woda płynie”


7 marca grupę Jeżyków odwiedził tata Zuzi – pan Krzysztof Wielgus – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróży. Swoją obecnością wzbudził wielki entuzjazm wśród dzieci. Z wielkim zaciekawieniem przedszkolaki słuchały opowiadań o ciężkiej
i niebezpiecznej pracy. Jeżyki wiedziały, że poza akcjami gaszenia pożarów strażacy jeżdżą do wypadków drogowych i pomagają poszkodowanym, udzielają pomocy w katastrofach
i klęskach żywiołowych, ratują ludzi gdy zagraża im niebezpieczeństwo i często narażają własne życie, by ratować innych oraz że niejednokrotnie pomagają zwierzętom. Wiedziały też, że strażacy muszą być odważni, silni, wysportowani, dużo ćwiczą i zdrowo się odżywiają.

Wielką frajdę sprawiło przedszkolakom to, że mogły przymierzyć hełm. Przy okazji dowiedziały się, jak wygląda prawidłowy ubiór strażaka wyjeżdżającego na ratunek i do gaszenia pożaru oraz w jakim sprzęcie wchodzi on do palącego się mieszkania czy domu.

Jednym z celów przedszkola jest uczenie najmłodszych dbałości o własne bezpieczeństwo. Chcemy, aby każde dziecko wiedziało, pod jaki numer zadzwonić, kiedy dzieje się coś złego oraz jak zareagować, gdy w niebezpieczeństwie jest ktoś inny. To ważne aby mały człowiek, wiedział, jak się zachować w sytuacji zagrożenia oraz gdzie można otrzymać pomoc i jak o nią poprosić.

Bardzo dziękujemy panu Krzysztofowi za poświęcony czas i ważną lekcję.





















Powrót do - Z życia przedszkolaka





Aktualizacja strony 30.07.2018

Kontakt z administratorem strony