Z życia przedszkolaka70- lecie Przedszkola w StróżyDnia 9 czerwca 2017 roku odbyły się uroczystości związane z 70 – leciem Przedszkola
w Stróży. Obchody zapoczątkowała msza św. w intencji społeczności przedszkolnej. Po mszy zaproszeni goście, pracownicy przedszkola, rodzice oraz dzieci zgromadzili się na placu przedszkolnym gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna imprezy. Swą obecnością uświetnili ją wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie - Seweryn Gąbka, Starosta Kraśnicki – Andrzej Maj, Wójt Gminy Kraśnik – Mirosław Chapski, Przewodniczący Rady Gminy Kraśnik – Andrzej Hanaj, Ks. kanonik Grzegorz Stąsiek, Dyrektorzy placówek oświatowych.

Przedszkole dawniej…

Przedszkole w Stróży zostało powołane Tymczasowym orzeczeniem organizacyjnym z dnia 02.10.1946r., wydanym przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego. Zapewniało opiekę 35 dzieci i mieściło się w wynajętym lokalu, bez kuchni oraz w budynku po browarze w Stróży. Przez pierwsze lata funkcjonowania placówki kierownicze stanowisko zajmowały: Felicja Fruciuk, Stanisława Pyra, Barbara Golan. W tym okresie sala przedszkolna wyposażona była w 3 stoliki, 20 krzesełek przyniesionych przez dzieci, brak było pomocy dydaktycznych, a do dyspozycji dzieci był tylko jeden komplet klocków. Podawano jeden posiłek- chleb z tłuszczem(masłem) i marmoladą oraz kawę z mlekiem.

Od roku 1951/52 kierownikiem przedszkola była Halina Dzikowska, dzieci otrzymywały dwa posiłki, a przedszkole wzbogaciło się o bibliotekę z 36 pozycjami książkowymi do dyspozycji. W roku 1957 przedszkole przeniesione zostało do tzw. „murowanki”, czyli dzisiejszej starej części budynku przedszkola, która posiadała dwie sale do zajęć.

Od roku 1972/73 dyrektorem przedszkola była Halina Lawenda. W związku z napływem chętnych do przedszkola- uczęszczało wówczas 64 dzieci- podjęto starania o rozbudowę budynku. Z inicjatywy Gminnego Inspektora Oświaty Eugeniusza Pastuchy w roku 1989 oddano do użytku nowy budynek z czterema salami do zajęć, jadalnią, odpowiednio wyposażoną kuchnią łazienkami i szatnią.

W roku 1991/92 dyrektorem przedszkola została Urszula Ożyp. Z biegiem lat zwiększała się liczba dzieci uczęszczających do przedszkola.

Przedszkole dziś…

Dyrektorem przedszkola od roku 2009/2010 jest Maria Wilk. Na dzień dzisiejszy przedszkole czynne jest w godzinach 6:00- 16:30, liczy pięć oddziałów, do których uczęszcza 110 dzieci w wieku 2,5-6 lat. Zatrudnionych jest 10 nauczycieli w tym logopeda, katecheta
i nauczyciel języka angielskiego.

Przedszkole w Stróży zapewnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka i jego środowiska rodzinnego, opiekę specjalistyczną w formie terapii logopedycznej i zajęć korekcyjno- kompensacyjnych. Do dyspozycji dzieci
i nauczycieli jest 5 sal do zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Pomieszczenia są na bieżąco wzbogacane i doposażone w nowe pomoce dydaktyczne, zabawki, meble
i sprzęty. Obok budynku znajduje się duży, bezpieczny ogród. Przedszkolna kuchnia oferuje smaczne posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia.

Organizowane są liczne imprezy , uroczystości przedszkolne z udziałem najbliższych członków rodzin podopiecznych. Dzieci biorą udział w konkursach, przeglądach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, i uroczystościach organizowanych przez placówki
i instytucje lokalne. Nauczyciele organizują spotkania integracyjne, ułatwiające proces adaptacji do warunków przedszkolnych dzieciom i ich rodzicom. Cyklicznie prowadzone są akcje charytatywne uwrażliwiające młode pokolenie na potrzeby innych. Przedszkole bierze udział w licznych programach edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim. Organizowane są liczne warsztaty, np. cukiernicze, mydlarskie, garncarskie, zdobienie bombek choinkowych. Przedszkole dba o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych organizując wycieczki krajoznawcze i umożliwiające kontakt ze sztuką wyjazdy do teatru.

Przedszkole w Stróży ciągle się rozwija, jego ofertą zainteresowanych jest coraz więcej rodziców, którzy ufają, że oddając dzieci w dobre ręce wykwalifikowanych nauczycieli
i specjalistów dają swoim dzieciom szansę na wszechstronny rozwój. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom od kolejnego roku szkolnego 2017/2018 planuje się otworzenie kolejnej 6 grupy.


Powrót do - Z życia przedszkolaka

Aktualizacja strony 01.10.2017

Kontakt z administratorem strony