Z życia przedszkolakaMiędzyprzedszkolny Przegląd RecytatorskiW Przedszkolu w Stróży 30 marca 2017 roku odbył się Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski. Jego celem było rozwijanie zainteresowania literaturą Juliana Tuwima
i Jana Brzechwy, jak również integracja społeczności lokalnej. Swoje zdolności recytatorskie zaprezentowało 16 uczestników z 5 placówek: z Przedszkola i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Słodkowie Trzecim, z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kowalinie, z Gminnego Przedszkola
w Wilkołazie, z Publicznego Przedszkola w Urzędowie, oraz z Przedszkola w Stróży.

Wszystkie przedszkolaki wykazały się dobrą znajomością tekstu i bez lęku i tremy wystąpiły na scenie, deklamując wiersze wyraźnie, z odpowiednią intonacją i dużą ekspresją, dlatego też każdy występ publiczność nagradzała gromkimi brawami.

Miła atmosfera, otrzymane dyplomy i upominki dały w tym dniu dużo radości.

Bardzo dziękujemy rodzicom i wychowawcom za przygotowanie dzieci do występu oraz sponsorom za pomoc w ufundowaniu nagród.

Powrót do - Z życia przedszkolaka

Aktualizacja strony 01.10.2017

Kontakt z administratorem strony