Z życia przedszkolakaMali ratownicyWspółczesny świat niesie ze sobą wiele zagrożeń. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa staje się więc celem nadrzędnym. Każdy człowiek, także dziecko, może znaleźć się
w sytuacji, w której od niego będzie zależało nie tylko zdrowie, ale również i życie drugiej osoby. W takich chwilach najgorsza jest bezradność. Dlatego też znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy powinna być przekazywana i utrwalana już od pierwszych lat nauki, zarówno szkolnej, jak i podczas etapu przedszkolnego.
Z takiego założenia wyszły Gminna Biblioteka Publiczna oraz Przedszkole w Stróży, które wspólnie zorganizowały spotkanie dla grup dzieci 5-6-letnich z ratownikiem medycznym, Piotrem Kapicą. Odbyło się ono 8 czerwca w naszym przedszkolu, a jego głównym celem było uświadomienie dzieciom znaczenie odpowiedniego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych oraz nauka udzielania pierwszej pomocy.


Dzięki ciekawym metodom nauki stosowanym przez ratownika, którym towarzyszyły różnego rodzaju zagadki, konkursy i ćwiczenia, dzieci bardzo szybko zapamiętywały jak należy postępować w sytuacji gdy ktoś potrzebuje pomocy, np. wezwać pogotowie.
Wierzymy że zdobyte umiejętności i utrwalone wzory zachowania zaowocują w przyszłości odpowiedzialnością za bezpieczeństwo własne i innych.
Po spotkaniu dzieci wykonały prace plastyczne, które dzięki uprzejmości Pani Agnieszki zostały wystawione w GBP w Stróży.
Powrót do - Z życia przedszkolaka

Kontakt z administratorem strony