Z życia przedszkolakaTwój Dar Serca dla HospicjumW październiku 2008 roku nasze przedszkole uczestniczyło w akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum”. Zbieraliśmy pieniążki na dokończenie budowy i wyposażenie Sanatorium – Domu Małego Księcia przy ul. Lędzian w Lublinie.Wszystkim, którzy brali udział w akcji na terenie naszego przedszkola serdecznie dziękujemy. Zebraliśmy kwotę 549,35 zł.Dzięki aktywności dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców w ramach akcji zebrano sumę 198.283, 53 zł. Za uzyskane pieniądze zakupiona zostanie aparatura rehabilitacyjna oraz wyposażona zostanie baza noclegowa.


Powrót do - Z życia przedszkolaka

Kontakt z administratorem strony